przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Boczne menu


Drukuj

Informacja o sposobie zatrudniania

Informacja o sposobie zatrudniania pracowników na wolnych stanowiskach urzędniczych w Pomorskim Zespole Parków Krajobrazowych w Słupsku.

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) zatrudnianie pracowników na wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Pomorskim Zespole Parków Krajobrazowych w Słupsku odbywa się przez nabór, zgodnie z zasadami określonymi wymienioną ustawą.

Zgodnie z treścią art. 11 ust. 1 ww. ustawy nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze jest otwarty i konkurencyjny. Każdorazowo, gdy powstanie wolne stanowisko urzędnicze, Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku zamieści na tablicy informacyjnej w siedzibie Zespołu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.pomorskieparki.pl) ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze, określając nazwę stanowiska urzędniczego, wymagania, zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku, wymagane dokumenty oraz termin i miejsce ich składania. Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Pomorskim Zespole Parków Krajobrazowych w Słupsku oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonymi w ogłoszeniu o naborze.

Minimalne wymagania kwalifikacyjne pracowników samorządowych określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 398) w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

 

Data publikacji: 12.01.2015 (11:48)Data aktualizacji: 05.02.2024 (09:00)
Osoba publikująca: Rafał ŚwiętochowskiOsoba modyfikująca: Rafał Świętochowski
Autor: Rafał Świętochowskiliczba wejść: 7001

Copyright © Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk