Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNYCH

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 z późn. zm.).

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:


Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, PZPK powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku)


Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie wskazanej we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje PZPK, uniemożliwiają udostępnienie informacji we wskazanej formie lub sposobie. W takiej sytuacji PZPK powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i określa, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez PZPK, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Jak złożyć wniosek:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku w jeden z niżej wymienionych sposobów:

  • przesłać pocztą na adres: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, ul. Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk;
  • złożyć osobiście w Pomorskim Zespole Parków Krajobrazowych w Słupsku, ul. Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk. 
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@pomorskieparki.pl

 


Data publikacji: 13.11.2017 (08:31)Data aktualizacji: 03.08.2023 (13:16)
Osoba publikująca: Rafał ŚwiętochowskiOsoba modyfikująca: Mirosław Marmaj
Autor: Dariusz Wrzosekliczba wejść: 2379
03 sie 2023 (13:16)Rafał Świętochowski»UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNYCH
03 sie 2023 (13:14)Rafał Świętochowski»UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNYCH
03 sie 2023 (13:13)Rafał Świętochowski»UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNYCH
14 cze 2019 (11:07)Marcin Fąfara»UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNYCH
14 cze 2019 (11:03)Marcin Fąfara»UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNYCH
14 cze 2019 (11:01)Marcin Fąfara»UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNYCH
14 cze 2019 (11:00)Marcin Fąfara»UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNYCH
13 lis 2017 (13:28)Rafał Świętochowski»UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNYCH
13 lis 2017 (08:31)Rafał Świętochowski»UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICHNYCH

Przejdź do góry strony