przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Boczne menu


Drukuj

2022

 Złożone petycje 

Lp.

data złożenia

w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa
w art. 4 ust. 3 ustawy 
o petycjach - imię
i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu,
w interesie którego petycja jest składana

przedmiot petycji

skan petycji (zanonimizowany
w przypadku braku zgody, 
o której mowa
w art. 4 ust. 3 ustawy
o petycjach)

przewidywany termin załatwienia sprawy

Przebieg postępowania, w szczególności informacja o zasięganych opiniach oraz sposobie załatwienia sprawy

1

24.01.2022

Brak wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4
ust. 3 ustawy o petycjach

Petycja w przedmiocie korekty projektu planu ochrony Trójmieskiego Parku Krajobrazowego

Skan  petycji

 

informacja o sposobie załatwienia sprawy- skan

 

informacja o sposobie załatwienia sprawy- wersja dostępna cyfrowo

2 09.02.2022 Brak wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4
ust. 3 ustawy o petycjach
Petycja w przedmiocie korekty projektu planu ochrony Trójmieskiego Parku Krajobrazowego

Skan petycji

Załączniki do petycjii

08.05.2022

Skan odpowiedzi na petycję

 

 

 

 

 

Data publikacji: 28.01.2022 (13:15)Data aktualizacji: 09.05.2022 (08:15)
Osoba publikująca: Rafał ŚwiętochowskiOsoba modyfikująca: Wanesa Prądzyńska
Autor: Rafał Świętochowskiliczba wejść: 5925

Copyright © Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk