przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Boczne menu


Drukuj

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przygotowania nawierzchni ścieżki dydaktycznej dla osób ze szczególnymi potrzebami wraz z elementami małej architektury w Dolinie Zajęczej.

Województwo Pomorskie – Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku – jednostka realizująca przedsięwzięcie grantowe pn.: „Trójmiejski Park Krajobrazowy Dostępny Park Przyrodniczy”, w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny”, działanie 4.3. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację jednego z zadań w/w projektu pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przygotowania nawierzchni ścieżki dydaktycznej dla osób ze szczególnymi potrzebami wraz z elementami małej architektury w Dolinie Zajęczej. 
Data publikacji: 24.11.2022 (15:09)Data aktualizacji: 02.12.2022 (14:35)
Osoba publikująca: Rafał ŚwiętochowskiOsoba modyfikująca: Rafał Świętochowski
Autor: Rafał Świętochowskiliczba wejść: 1625

Copyright © Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk